انار یکی از میوه های بومی ایران است و عمدتا در ساوه که یک ناحیه حاشیه کویر است کشت میشود.
آب انار «نارک» محصولی از مجموعه کشاورزی و باغداری «نارکده ملک» بعنوان اولین برند تولید کننده آب انار نیمه منجمد ارگانیک فاقد هر گونه مواد نگهدارنده فعالیت خود را در سال 1390 آغاز نمود.
کلیه محصولات تولیدی این مجموعه تهیه شده از محصول باغهای انار متعلق به ”نارکده ملک“ واقع در شهرک جعفریه در اطراف شهر ساوه می باشد.
در هیچکدام از مراحل کاشت، نگهداری، برداشت میوه تا تولید و بسته بندی محصول از هیچ نوع سموم کشاورزی (اعم از مجاز و غیر مجاز) و کودهای غیر ارگانیک و مواد نگهدارنده (اعم از مجاز و غیرمجاز) و افزودنیهای خوراکی استفاده نشده، محصولی کاملا خالص، طبیعی و بکر در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.
محصولات ”نارکده ملک“ طبق آزمایشات انجام شده توسط آزمایشگاه "مرجعان خاتم“ (آزمایشگاه معتمد سازمان استاندارد ایران) مطابقت کامل با استانداردهای لازمه محصولات ارگانیک را دارا می باشد.
نشانی کارخانه: ایران، ساوه، شهرک جعفریه مجتمع کشاورزی نارکده ملک
شماره ثبت: 309940
دفتر فروش تهران: +982166696230الرمان هو فاکهة المحلیه فی ایران و یزرع بشکل رئیسی فی الساوه، منطقة علی هامش الصحراء.
عصیر الرمان «نارك»، هو انتاج الصنائع الزراعیة و البستنة التي تسمّی بـِ «نارکده ملك» و هو أول علامة تجاریة قام من عام 1390 ش. بانتاج عصیر الرمان بالقرب من المجمده و العضوي الذي لا یحتوي علی أیة مادة حافظة.
جمیع منتجات هذه الشرکة تمّ انتاجها من حدائق الرمان المسماة بـِ «نارکده ملك» التي تقع في بلدة جعفریة حول مدینة ساوة.
وفقا للاختبارات التي أجریت في مختبر «مرجعان حاتم» (المختبر المعتمد لمنظمة التنظیم القیاسي في ایران).
جمیع منتجات هذه الشرکة تمّ انتاجها و تخزینها و مناولتها و تسویقها وفقا للمعاییر الفنیة الدقیقة و المعتمدة باعتبارها عضویة. ولایستفاد في جمیع مراحل الزراعة و الانتاج و التسویق من السموم الزراعیة (مسموحة أو غیرمسموحة) و الأسمدة غیرالعضویة و إضافات غذائیة و المواد الحافظة (مسموحة أو غیرمسموحة).
عنوان المصنع: ایران، مدینه ساوة، بلدة جعفریة، الصنائع الزراعیة المسماة بـِ «نارکده ملك».
هاتف مکتب المبیعات : +982166696230Pomegranate is one of the native fruits of Iran, cultivated mainly in Saveh, a region on the margin of the desert.
"Narak" pomegranate juice is a product of “Narkadeh Malek” agricuitural and gardening complex as the leading manufacturer of semi-frozen organic juices, since 2010.
All of our products are produced from Pomegranate Gardens of “Narkadeh Malek” in Jafariyeh settlement near Saveh.
In all phases of production, including cultivation, perserveation, picking, processing, and packaging, synthetic fertilizers and pesticides (even legal types) are not applied, and the produced juice is bottled with no preservatives and additives (even legal types), and thus, a pure natural product is presented to our consumers.
All Products of “Narkadeh Malek” are qualified by “Marja’an Khatam” Labs (accredited by Iran National Standard Institute), and have acquired perfect requirements of organic products.
Factory: Jafariyeh Settlement, Saveh, IRAN
Reg. no. 309940
Tehran sales office: +982166696230